Medlemsförsäkring

Folksam olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar är försäkrade till/från och vid alla föreningens aktiviteter.