Bidrag/Fonder

Gåvofonden

Kan sökas av medlemmar i reumatikerföreningen inom f.d Skaraborgs Län, med minst 3 års medlemskap i Reumatikerförbundet.

Ansökan:
Ska göras skriftligt på särskild blankett.
Kan sökas under hela året.
Skickas till: Reumatikerdistriktet Skaraborg Flygares Gränd 5 521 42 Falköping

För mer information kontakta styrelsen som kan vara dig behjälplig.