Badombud

Är du intresserad att delta i vattengympan, kontakta då:
Margaretha Bjelkenhoff 070-57 67 587

Boule

Är du intresserad att spela boule tillsammans med oss?

Mer information ges av:
Signhild Vilhelmsson 0510-293 77, 070-22 12 599
Margoth Gardtman 0510-54 63 98, 070-69 47 108

Diagnosombud

Föreningen har fem diagnosgrupper, där våra ombud är bra på att ge råd och tips i frågor om de olika reumatiska sjukdomarna.
Saknar din diagnos en egen grupp, men som påminner om de som redan finns.
Kanske finns det fler med samma bekymmer.
Ring gärna. Vi tar tacksamt emot önskemål och idéer om träffar, föreläsningar eller dylikt.

Artrit
Ordinarie: Knut Åmark 070-57 39 629
Ersättare: vakant

Artros
Ordinarie: Knut Åmark 0510-500 94, 070-57 39 629
Ersättare: vakant

Fibromyalgi/Mjukdel
Ordinarie: Birgitta Krantz 070-20 33 918
Ersättare: vakant

Systemsjukdomar
Ordinarie: Marita Ahlquist 073-22 78 154
Ersättare: Inger Nordström 073-89 99 604

Bechterew
Ordinarie: Christina Olsson 0510 – 915 90, 070-42 62 985
Ersättare: Christina Östergård 073-75 73 740

Festkommitté

Vår underbara festkommitté tar emot anmälningar
och ordnar med det mesta vid våra medlemsträffar

Sammankallande: Margaretha Bjelkenhoff 0511-37 11 12, 070-57 67 587
Marie-Louise Breman 070-47 79 523
Pia Roos 070-23 33 998
Ros-Marie Jonsson 070-77 07 593

Lotteri Ansvarig:

Margoth Gardtman 0510-54 63 98, 070-69 47 108

Registeransvariga 

Ansvarar för föreningens medlemsregister:
Sven-Olof Larsson 0511-37 11 12, 070-39 96 465, [email protected]
Annelie Stålberg 070-88 26 512, [email protected]

Representantskapet

Föreningens representanter vid distriktets årsmöte

Anita Hasselgren 070-60 12 453
Britt Blom 0510-122 17
Ingrid Broberger 070-36 11 430
Margaretha Bjelkenhoff 070-57 67 587
Margot Gardtman 070-69 47 108

Reumatikerdistriktet Skaraborg

Kansliet är öppet måndag – torsdag kl. 09.00 – 14.00
tel. 0515-158 30
Kanslist: Åsa Berggren

Besöksadress: Flygares Gränd 5, 521 42 Falköping

Revisorer

Ordinarie
Gun Hellmer 070-44 13 956
Marita Ahlqvist 073-22 78 154

Ersättare
Knut Åmark 0510-500 94, 070-57 39 629

Samarbetskommitté

Föreningens representanter till Samarbetskommittén
Ordinarie
Pia Roos 070-23 33 998
Birgitta Larsson 073-99 45 155

Ersättare
Christina Olsson 0510 – 915 90, 070-42 62 985

Studieorganisatör 

Studiecirklar anordnas i samarbete med Distriktet Skaraborg och ABF Lidköping
Är det något som du vill lära dig mer om eller är nyfiken på?
Kontakta gärna: Birgitta Krantz 070-20 33 918

Styrelse 

Styrelse vald 2021-2022

Ordförande
Sven-Olof Larsson 0511-37 11 12, 070-39 96 465

Vice ordförande
Birgitta Larsson 073-99 45 155

Kassör
Annika Larsson 070-69 38 123

Sekreterare
Birgitta Krantz 070-20 33 918

Ledamöter
Annelie Stålberg 070-88 26 512
Pia Roos 070-23 33 998
Marie-Louise Breman 070-47 79 523

Träningsombud 

Det går att börja gruppträningen på Friskis & Svettis när som helst under året.
Känner du dig lockad att haka på, så kontakta:
Annika Larsson 070-69 38 123

Valberedning 

Ordinarie
Anette Svensson 070-925 19 45 (sammankallande)
Ingvar Ekelund 070-72 66 301

Ersättare
Peter Lundin 070-65 66 997

Valberedning Distriktet Skaraborg 

Sammankallande
Seija Szabó, Tibro 0504-121 69

Skövde: Karin Stenqvist 076-24 12 495
V-G-E: Birgitta Svensson 070-65 43 021
Falköping: Vakant
Lidköping: Anna Johansson 073-31 42 109
Hjo-Karlsborg: Karl-Åke Johansson 0503-104 23
Mariestad: Britt-Mari Jonsson 072-21 33 313
Skara-Götene: Vakant
Tibro: Seija Szabó 0504-121 69
Tidaholm: Vakant