Årsmötet 12 februari

Onsdagen den 12 februari hölls årsmötet i Lidbeckska huset.
Vice ordförande Birgitta Larsson hälsade de 67 närvarande medlemmarna välkomna och mötet öppnades med en parentation av Ingrid Broberger.
Årsmötesförhandlingarna genomfördes under ledning av mötesordförande Knut Åmark.

Avgående förtroendevalda Katarina Kresak, Maria Jonsson, Margaretha Bjelkenhoff och Anita Wahlström avtackades.

Ett stort tack riktades till alla ombud och medlemmar som under 2019 stöttat föreningen.

Styrelsens sammansättning för 2020 består av Sven-Olof Larsson, Birgitta Larsson, Annika Larsson, Birgitta Krantz, Annelie Stålberg, Amanda Andersson och Pia Roos.

Efter mötet gavs det information om vårens kommande aktiviteter med bl. a. qigong, paraffinbad och informationskvällen om fonder med Anette Nyman.

Kvällen avslutades med smörgås, kaffe och kaka.